Mám záujem

Prečo je dôležitý SEO audit web stránky a čo by mal obsahovať?

Rozmýšľate nad vykonaním SEO auditu? Neviete však či je vhodný pre vašu webovú stránku? Ak ste si otvorili tento článok, určite vás zaujímajú všetky podstatné informácie, ako by mal taký SEO audit vyzerať a prečo je dôležitý aj pre vašu web stránku, takže poďme na to.

Čo je SEO audit?

SEO audit je komplexná analýza web stránky. Zaoberá sa všetkými dôležitými oblasťami, a tak na jeho konci poskytuje návod ako prekonať konkurenciu v online prostredí. SEO audit predstavuje komplexnú technickú analýzu, stratégiu vášho linkbuildingu a analýzu user experience. Výsledok SEO auditu vám poskytne pohľad a vyhodnotenie všetkých on page a off page faktorov web stránky. Z týchto poznatkov potom vychádzajú aj návrhy na zlepšenie konkrétnej stratégie linkbuildingu.

Kedy je čas SEO audit vykonať?

Keď si zakladáte web stránku mali by ste si ju na začiatku samozrejme optimalizovať. Následne SEO audit odporúčame vykonať 3 mesiace od nastavenia vašej optimalizácie a potom pravidelne v priebehu života vašej web stránky.

Prečo vykonať SEO audit ?

Z výsledkov SEO auditu budete môcť porovnať zmeny v priebehu a zo štatistických výsledkov je možné identifikovať možné problémy, týkajúce sa výsledkov návštevnosti vašej web stránky. Odstránením problémov a dodržaním tipov zo SEO auditu, tak získate lepšiu dohľadateľnosť vo vyhľadávačoch čím zvýšite svoju návštevnosť. SEO audit je tak dôležitou súčasťou kontroly cieľov, ktoré boli naplánované.

Obsah SEO auditu

Vykonaný SEO audit má formu niekoľkostranového dokumentu so spísanými nedostatkami v rámci SEO a vylepšeniami na web stránke, ale aj mimo nej.

SEO audit sa skladá z týchto častí:

Indexácia

 1. Indexácia – SEO audit vám ukáže koľko URL adries vyhľadávače indexujú na vašej web stránke a akú hodnotu a stav majú tieto URL adresy
 2. Sitemap.xml – presvedčí sa o existencii, umiestnení a prístupe súboru všetkých URL adries web stránky
 3. Robots.txt – je to súbor, ktorý hovorí, že vstup na web stránku je povolený robotom a vyhľadávačom (je dôležité, aby na stánku chodili a správne ju indexovali, avšak niektoré URL adresy majú byť
  naopak, pre indexáciu zablokované)

Štruktúra menu

SEO audit taktiež prinesie odpovede na otázky ohľadom štruktúry vášho hlavného menu web stránky a podkategórií menu.

 1. Vnútorné prelinkovanie – skontroluje sa vnútorné prelinkovanie na vašom webe, tzn. budovanie sily pomocou spätných odkazov. Keď má nejaká vaša stránka veľkú hodnotu, silu, tak keď z tejto stránky „A“ putuje textový odkaz na stránku „B“, tak čiastočne tejto stránke predáva aj svoju silu. Môžete to využiť tak, že do článku v blogu pridáte odkazy na niektoré produkty, ktoré sa nachádzajú vo vašom e-shope, čím ich posilníte. Taktiež môžete využiť odkazovanie jedného produktu na iný, ktorý je buď podobný, príbuzný, alebo dopĺňa využitie prvého produktu.

URL adresy

V tejto časti sa dozviete či vami používané URL adresy sú ľahko čitateľné či už z pohľadu vyhľadávačov alebo ľudí. URL adresy musia byť presné a popisovať čo sa na adrese nachádza.

Nadpisy

 1. Úvodná stránka – zistíte, či najdôležitejšie nadpisy úrovne „H1, H2 až H6“ majú správne a čo najvhodnejšie názvy. Pomocou nich napoviete vyhľadávačom, ktoré frázy na vašej web stránke sú tie najpodstatnejšie.
 2. Nadpisy v kategóriách – aj kategórie by mali mať svoje úvodné nadpisy, na čo sa veľakrát zabúda

Titulky a meta popisky

 1. Title – titulky sa zobrazujú vo vyhľadávačoch ako názov stránky, preto by mali mať výstižné pomenovania a zároveň pútavé, pochopiteľné pre používateľa
 2. Meta popisky – zobrazujú sa pre vyhľadávače ako popis stránky. V meta popisku treba mať vytvorený pútavý popis, odlišný od ostatných a zaujímavý pre potenciálneho návštevníka.

Zdrojový kód

 1. Rýchlosť načítania – dnes je rýchlosť načítania webu ešte dôležitejšia ako v minulosti. Ak chcete o tejto problematike vedieť viac odporúčam článok, ktorý nájdete – tu.
 2. Presmerovanie – dôležité je taktiež to, kam vedie presmerovanie z vašej web stránky
 3. Šifrovanie, zabezpečenie – dôležitosť tohto bodu si myslím, nemusím ani zdôrazňovať
 4. 404 (chybová stránka) – nezabúdajte na jej vytvorenie
 5. Responzivita – prispôsobenie prezerania si stránky na iných zariadeniach ako je počítač, v dnešnej dobe, kedy používanie či nákupy cez smartphony neustále rastú, je nevyhnutná.

Obsah

 1. Stránky a podstránky
 2. Obrázky – kontrola „alt popiskov“
 3. Duplicita – dávajte si pozor na duplicitu obsahu

Linkbuilding

Vykoná sa kontrola linkbuildingového profilu vašej web stránky. Je to dôležitý faktor, na ktorom si treba dať záležať, pretože pomocou linkbuildingu zlepšíte propagáciu vášho webu, marketing a komunikáciu s vašimi zákazníkmi. Je to teda zásadný (ak nie najzásadnejší) faktor ovplyvňujúci pozície.

Ďalšie odporúčania

Ak si pri vypracovaní SEO auditu všimneme ďalšie nedostatky, táto časť je určená práve na ich opísanie a doporučenia ako sa dajú tieto nedostatky, čo najefektívnejšie odstrániť.

Dúfam, že vám článok objasnil problematiku SEO auditu a jeho dôležitosť. Ak by ste mali nejaké nejasnosti, chceli poradiť, radi vám pomôžeme. Stačí nás kontaktovať alebo napísať otázku dole do komentárov.

Autor článku

20180404-IMG_1546 (1)

Venujem sa online marketingu. Moja srdcovka sú sociálne siete a copywriting. Rada trávim čas s priateľmi, no nie je nič lepšie, ako si zabehať alebo zažiť poriadny CrossFit tréning.