Mám záujem

Video dokáže zvýšiť návratnosť investície až o neuveriteľných 49%

Video v posledných rokoch zažíva veľký boom. Spraviť kvalitné video je čoraz jednoduchšie. Je to preto, lebo ceny kamier sú čoraz dostupnejšie a taktiež sa zlepšujú kamery v smartfónoch. V tomto článku vám priblížim, prečo je vhodná doba začať používať video v rámci marketingu vašej firmy práve teraz.

Niekoľko zaujímavých čísel

Nenašiel som presné štatistiky u nás na Slovensku, takže budem poukazovať na štatistiky v USA, no trend u nás bude podobný, prípadne sa tomu priblížime v blízkej dobe. Samozrejme platí, že tieto čísla sa podarí dostiahnuť, iba ak je video spravené kvalitne a komunikuje obsah, ktorý bol dobre naplánovaný a dáva marketingový zmysel.

 • 75 miliónov používateľov sleduje video online každý deň
 • Takmer 50% všetkých videí sledujú užívatelia z mobilných zariadení
 • Videá do 2 minút sú pre užívateľov najzaujímavejšie
 • V prípade videa divák udrží myšlienku až v 95% prípadoch. v porovnaní s 10% pri textovej informácii (články)
 • 76% marketérov plánuje v blízkej dobe začať používať video marketing pre posilnenie značky
 • Video na sociálnych sieťach generuje 1 200% viac zdieľaní ako obrázky a text dohromady
 • Stačilo iba spomenúť video v predmete mailu a otvorenosť mailu stúpla o 13%
 • Video zvýšilo návštevnosť z vyhľadávania o 157%
 • Video vložené na webstránku zvýšilo návštevnosť o 55%
 • Marketéri, ktorí používali video dosiahli návratnosť investície o 49% rýchlejšie ako tí, ktorí video nepoužívali
 • Video dokáže zvýšiť konverziu landing page o 80%
 • Viac ako 70% sledovaní na Youtube pochádza z mobilných zariadení

Všetky uvedené dáta boli čerpané zo zahraničných článkov, ktoré som pokladal za dôveryhodné. Pravdupovediac, niektoré čísla sa mi zdajú až príliš pozitívne, ale vychádzam zatiaľ z toho, že je to pravda. Veľa dát v rámci video marketingu budeme v blízkej dobe testovať s našimi klientmi v spolupráci s Black mango agentúrou.

Video zvyšuje konverziu a predaje na webovej stránke

V digitálnom marketingu je konverzia na webovej stránke alfa a omega. Už vyššie ste si mohli všimnúť, ako pozitívne vplýva používanie videa na konverzný pomer webovej stránky. Používanie videa má dvojaký efekt, jednak zvyšuje návštevnosť a následne aj konverzný pomer.

Vypichnem predposledný bod, ktorý som spomínal vyššie. Uvádza sa, že video dokáže zvýšiť konverzný pomer na landing page o 80%. Toto je až neuveriteľne vysoké číslo. Určite treba brať do úvahy, ako je celkovo dobre spracovaný landing page a zároveň ako je spracované video a čo je jeho obsahom.

Priznám sa, neskúšali sme robiť ešte landing page s videom, no plánujeme to s klientmi v blízkej dobe. Som veľmi zvedavý, ako tieto výsledky dopadnú. Pravdepodobne skúsime A/B test, aby sme videli, ako veľmi pomáha video zvýšiť konverzný pomer.

Zdieľam vám tu peknú video prednášku z Digitálneho štvrtku. Hovorí sa tam o video efektivite z hľadiska produkcie. Nájdete tam super príklady a celkovo prednáška pekne vysvetľuje rôzne detaily vo video produkcii.

Video má vynikajúcu návratnosť investície

Návratnosť investície do reklamy je to, čo sa sleduje ako prvé. Klient nemá problém investovať do reklamy aj väčšie čiastky keď vie, že sa mu investícia rýchlo vráti a začne generovať zisk.

Vyššie som spomínal, že používanie videa v rámci marketingu, zvyšuje návratnosť investície o 49% rýchlejšie, ako v prípade kedy sa video nepoužíva. Je to zas neskutočne pozitívne číslo.

V blízkej dobe budeme tieto dáta merať aj v našich slovenských, prípadne českých podmienkach. Investície do videa v rámci marketingu každý rok rastú a vzhľadom ku číslam, ktoré uvádzam v tomto článku je to pochopiteľné.

Video obsah zvyšuje dôveru

V tomto bode mám na mysli hlavne pravidelnú tvorbu video obsahu. Môžeme to kľudne označiť ako vlogovanie. Ide o video blog, kde komunikujete pravidelne svojej cieľovej skupine rôzny obsah.

Môže ísť o rôzne zákulisné informácie o vašich produktoch alebo službách. Skúste hovoriť napríklad o rôznych aktualitách z vášho oboru. Je veľké množstvo vecí, o ktorých sa dajú točiť vlogy. V podstate ide len o to, aby ste doplnili textové informácie v blogu o video.

Od svojho publika tak začnete získavať dôveru. Silnú dôveru, ktorá vydrží dlho. Čím úprimnejšie a častejšie budete tvoriť videá, tým bude výsledok výraznejší.

Google miluje video (zásadný vplyv na SEO)

Video zásadne posilňuje vaše SEO. To je informácia, ktorá je potvrdená mnohými odborníkmi. V tomto článku sa uvádza, že web stránky s video obsahom, Google kladie na prvé stránky až 53 krát častejšie, ako stránky bez videa. Google si rád tlačí dopredu svoju platformu Youtube a je vhodné sa tomu prispôsobiť. Zameriavať sa na SEO má stále svoj význam, obzvlášť v dobe, kedy sú PPC kampane v Google relatívne drahé.

Video lepšie komunikuje emócie

Video obsah je celkovo pre diváka prirodzenejší ako písaný text. Ak chcete komunikovať nejakú emóciu, formou videa to pôjde jednoduchšie. Samozrejme, ak vie niekto veľmi dobre písať, dokáže to aj formou textu. Emóciu vo videu podčiarkuje aj používanie hudby. Použitie správnej hudby dokáže emóciu vybičovať do neuveriteľných rozmerov. Skúste si spomenúť napríklad na horor, ktorý ste naposledy videli. Hudba a zvukové efekty tam hrajú zásadnú rolu.

Obrovská základňa divákov

Už som to spomínal vyššie, až 75 miliónov divákov sleduje video online každý deň. Tieto dáta sú predovšetkým z USA, čiže sledovanosť bude reálne ešte vyššia v rámci celého sveta. Je to silná motivácia začať sa videu venovať viac, ako kedykoľvek predtým.

Videom oslovíte aj cieľovú skupinu, ktorú môžeme označiť ako lenivú na čítanie textu. Je to skupina ľudí, ktorá si otvorí článok len veľmi zriedkavo, ale o to viac pozerajú video formát v online prostredí.

Zaujímavé prednášky o video marketingu na YouTube

Pod týmto textom nájdete niekoľko zaujímavých videí, ktoré som pre vás vybral na YouTube. Prezrel som ich viac, ale tieto pokladám za kvalitné. Všetky videá hovoria o videu vo vzťahu ku marketingu.

Ďalšie články, ktoré sa zaoberajú videom, vo vzťahu ku marketingu

Pár slov na záver

Verím, že vám tento článok pomohol rozhodnúť sa, či sa začať tvorbou videa zaoberať. My plánujeme, či už pre náš interný marketing, alebo pre marketing našich klientov využívať video výrazne viac ako doteraz. Spolupracujeme s agentúrou Black mango, ktorá nám pomáha pripravovať kvalitné a trefné videá, podľa nášho zadania.

Autor článku

author01

Kombinujem skúsenosti z podnikania s marketingovými a dizajnérskymi znalosťami, aby som pomáhal klientom uspieť v online prostredí.