Mám záujem

Redizajnujete web stránku? Na toto si dávajte pozor.

Redizajn webovej stránky je často náročnejší proces, ako tvorba novej web stránky. Veľa krát sa stane, že po nasadení redizajnovanej web stránky sa veľa vecí zhorší (SEO, konverzie, …). A práve redizajn má byť príležitosť ako zlepšiť SEO, konverzné pomery a celkovo digitálny marketing. Ako pristupovať ku redizajnu tak, aby priniesol želané výsledky?

Čo sa pri redizajne zvykne pokaziť a prečo je to tak?

Redizajn často nedopadne dobre. Podľa tohto zdroja (Yahoo.com), až 80% redizajnov nenaplní svoj plný potenciál. Najčastejšie sa zvykne ako prvé pokaziť SEO. Ak meníte obsah a architektúru pôvodného webu, musíte vedieť ako na to a spraviť to správne. Ďalej zvykne klesnúť počet objednávok, alebo dopytov. Stáva sa to kvôli šokovaniu pôvodných užívateľov. Boli na niečo zvyknutý a teraz sa to zmenilo. Zmena často nie je vítaná.

Hlavný dôvod prečo sa toto deje, je neznalosť toho, čo bolo dobré a zlé na pôvodnom webe. Ďalším problémom je, že redizajn často nemá presne definovaný proces a realizuje sa intuitívne. Často nebývajú definované ciele redizajnu. Keď nemáte cieľ, neviete kam prídete. To sú najčastejšie dôvody, s ktorými sa stretávame.

Prečo vlastne chcete redizajn web stránky?

Dôvod redizajnu je kľúčový pre úspech celej tejto snahy. Treba jasne pomenovať, prečo chete redizajn. Skúsme si ukázať, ako vyzerajú nesprávne dôvody pre redizajn:

 1. Nepáči sa nám aktuálny web, chceme krajší web
 2. Videli sme web konkurencie a chceme niečo podobné
 3. Chceme moderný dizajn webu
 4. Nudí nás aktuálny dizajn webu
 5. Zhodli sme sa v tíme, že chceme nový web
 6. Chceme aby náš web vyzeral ako web firmy Apple
 7. Konkurencia má nový web, chceme aj my

Ako by teda mohli naopak vyzerať správne dôvody pre redizajn:

 1. Máme novú vizuálnu identitu a potrebujeme ju implementovať do webu
 2. Užívatelia nevedia používať náš web
 3. Máme nízke konverzné pomery
 4. Dizajn web stránky je tak zastaralý, že spôsobuje nedôveryhodnosť firmy
 5. Zmenilo sa smerovanie firmy
 6. Zastaralé technické riešenie webu (CMS systém, chýbajúca responzivita a pod.)
 7. Web sa rozchádza s marketingovou stratégiou firmy

Tieto body môžete brať ako pomôcku a identifikovať, či je pre vás redizajn naozaj vhodný, alebo pôjde len o menšie úpravy existujúceho webu. V prípade, že chcete zadarmo prekonzultovať redizajn vašej webovej stránky, kontaktujte nás tu.

Ako správne postupovať pri redizajne web stránky

Správne zvolený postup, v rámci ktorého sú aj dobre definované ciele redizajnu, zvyšujú pravdepodobnosť úspechu redizajnu. Dôležité je si uvedomiť, že web stránka je len nástroj na komunikáciu. Je vhodné, ak máte vypracovanú marketingovú a komunikačnú stratégiu, na základe ktorej sa pripravuje web stránka.

Aby sme šli k veci, spíšme si v bodoch rámcový postup redizajnu. Upozorňujem, že sa jedná o rámcový postup a o každom z uvedených bodov by sa dal napísať samostatný článok. Okrem toho je každý projekt jedinečný a proces sa môže tým pádom líšiť:

 1. Analýza aktuálneho webu (čo je zlé a dá sa zlepšiť, ideálne pozrieť aj Google Analytics dáta a nájsť tam súvislosti, prípadne na web nasadiť napríklad Smartlook. Inšpiráciu, aké metriky sledovať nájdete nižšie v článku)
 2. Na základe analýzy si spíšte, akým bodom sa treba určite venovať. V tomto bode si v podstate definujete ciele redizajnu. Pri definovaní týchto bodov si môžete pomôcť zoznamom vyššie „správne dôvody pre redizajn“.
 3. Spíšte si, čo považujete za dobre spravené a je to potrebné zachovať. Definujte si aj aké všetky sledovacie skripty a podobné skripty sú na webe, aby sa zachovali aj po redizajne.
 4. Koncept nového webu (Vytvorte si mapu stránky vo forme mindmapy, skúste napr. nástroj Octopus, následne si zakreslite wireframy tak, aby ste pokryli všetky potreby redizajnu na základe cieľov redizajnu)
 5. Ak je koncept finálny, prichádza na rad stavba webu. Tento bod a ďaľšie nejdem rozvádzať, pretože je to už v podstate spôsob tvorby webu a tu je veľa možností ako web postaviť.

Tieto kroky sa zameriavajú špecificky na redizajn. Ak si dávate redizajnovať web agentúre, alebo freelancerovi, tak by vás mal týmto procesom previesť. Ak chystáte pre tvorcu webu zadanie pre redizajn, sú pre vás dôležité body 1 až 3. (ale efektívnejšie ich vypracujete s odborníkom, ktorý má už nejaký ten úspešný redizajn za sebou).

Je pre vás SEO dôležité?

Prečo samotná časť pre SEO? Lebo so SEO býva najčastejšie problém. Klient sa teší z redizajnu, lebo sa mu páči a po nasadení sa prepadne organická návštevnosť. Situácia, z ktorej nie je nikto nadšený a náprava je prácnejšia, ako sa tomu vyvarovať. Aj túto oblasť je vhodné riešiť s odborníkom v predstihu. Dodávam ešte, že pri akýchkoľvek SEO aktivitách je potrebné mať vypracovanú analýzu kľúčových slov. Zhrniem pár bodov, ktorým sa určite treba venovať:

 1. Zistite čo vám v oblasti SEO fungovalo. Aký obsah, aké podstránky. Skúste sa pozrieť do Google search consoly, Google Analytics, prípadne vyskúšajte nástroje ako Marketing Miner alebo pod.
 2. Pri úpravách obsahu (texty, obrázky, video) v rámci redizajnu dávajte pozor ako upravíte obsah. Ak má vaša aktuálna web stránka funkčný obsah s kľúčovými slovami a dostatočným rozsahom, zmena môže ovplyvniť vaše pozície v organickom vyhľadávaní. Prepísanie obsahu na menej relevantný alebo jeho výrazné skrátenie pravdepodobne povedie k poklesu vašich pozícií.
 3. 301 presmerovania. V prípade, že rušíte, zlužujete alebo prepisujete URL adresy, vždy je potrebné spraviť 301 redirect (presmerovanie). Týmto dávate Googlu (prípadne iným vyhľadávačom) najavo, že sa zmenila URL adresa. Tento bod je mimoriadne dôležitý.
 4. Štruktúra titulkov. Pri novom webe dajte pozor, aby ste mali správnu štruktúru H titulkov (Jeden H1 titulok na stránkach/podstránkach, následne H2 titulky atď.)
 5. Alt popisky obrázkov. Ak budete meniť obsah, v tomto prípade obrázky, tak nezabudnite vyplniť pri každom obrázku ALT titulok, ktorým dávate prehliadaču informáciu, čo je na danom obrázku.

Každopádne, vyvarovať sa chybám je prvý krok. Redizajn webu je aj príležitosť ako SEO zlepšiť. Môže ísť napríklad o technické veci ako zrýchlenie webu, zlepšenie celkovej štruktúry webu a jeho obsahu. Tieto pozitívne zmeny sa prejavia s odstupom času.

Aké metriky sledovať po redizajne web stránky?

Také, aké ste si stanovili pred redizajnom 🙂 Práve vtedy by ste merateľne zistili, či je redizajn úspešný, alebo nie. Uvediem niekoľko metrík, ktoré by ste mohli sledovať:

 1. Bounce rate. Odchody návštevníkov hneď z prvej stránky/podstránky na ktorú prídu.
 2. Počet stránok/podstránok, ktoré užívateľ navštívil.
 3. Konverzné pomery landing page-ov, prípadne podstránok. U e-shopu celkové konverzné pomery e-shopu.
 4. Čas užívateľa, ktorý strávy na webovej stránke.
 5. Rýchlosť načítania webovej stránky pred a po redizajne.
 6. Zlepšenie pozícií na dôležité kľúčové slová v organickom vyhľadávaní.
 7. Spätná väzba od užívateľov, ako vnímajú redizajnovaný web.

Tých metrík môže byť samozrejme viac, ale toto sú také najbežnejšie. Dajú sa merať analytickými nástrojmi ako je Google Analytics, Google Search Consola, Smartlook, Marketing Miner, prípadne dotazníkmi pre užívateľov.

Je toho moc? Je tu ešte alternatíva.

Existujú dôvody, prečo spraviť kompletný redizajn webovej stránky. Tieto dôvody by mali byť relevantné. Ak niesú, je vhodné skúsiť tzv. evolučný redizajn. Môžete krok po kroku meniť jednotlivé prvky a komponenty webovej stránky tak, aby ste web vyladili postupne. Počas tohto procesu môžete sledovať, či sa zlepšujú pre vás dôležité metriky. Je to oveľa bezpečnejšia a efektívnejšia cesta v porovnaní s kompletným redizajnom webu. Uvediem pár zaujímavých príkladov z praxe, ktoré poukazujú na to, ako môžu drobné úpravy zlepšiť výkonnosť webu z pohľadu konverzných pomerov:

 • Rozdelením formulára s viacerými poliami na viackrokový formulár viete zvýšiť konverzný pomer aj o 5% (Testované na vzorke cca. 34 000 užívateľov, A/B test)
 • Zmenou úvodného titulku na landing page, môžete zvýšiť konverzný pomer aj o cca. 6-10% (Testované na vzorke cca. 26 000 užívateľov, A/B test)
 • Pridaním konverzného tlačítka do sekcie above the fold na landing page (tá časť landing page, ktorú užívateľ vidí ako prvú bez scrollovania) vie zvýšiť konverzný pomer aj o 20% (Testované na vzorke cca. 24 000 užívateľov, A/B test)

Toto bolo len pár príkladov, ktoré poukazjú na to, ako drobné zmeny na webe môžu posúvať jeho výkonnosť rapidne vpred. Ak máte na to pádne dôvody, treba spraviť kompletný redizajn, ale spraviť ho správne a celkovo web zlepšiť, nie zhoršiť.

Pozrite si zaujímavé prípadové štúdie (Case studies)

Aby ste si vedeli ilustračne predstaviť, ako by taký proces redizajnu mohol vyzerať, nižšie nájdete niekoľko inšpirácií zo zahraničia:

 • Netflix redesign concept / Behance – Tu sa jedná iba o koncept a teda nie o reálny redizajn. Tento koncept obsahuje veľmi dôsledný postup redizajnu, kde sú aplikované rôzne techniky, ako práca s persónami, journey mapami a pod.
 • Redizajn webu spoločnosti Octopus Group / UK – Jedná sa o menej známu spoločnosť, no case study je reálna a nie iba koncept. Článok názorne popisuje všetky dôležité aspekty redizajnu.
 • ZARA redesign concept – Ide o ďalší koncept, ktorý nebol realizovaný, ale vynikajúco popisuje metódy redizajnu, môžete tu vidieť aj rôzne metriky na ktoré je možné sa zameriavať a pod.

Záver

Už viete, že redizajn sa dá realizovať čiastkovo (evolučný redizajn), alebo kompletne, kde vzniká v podstate nový web. Treba si definovať vždy zámer a ciele redizajnu a zvážiť pre a proti, a až tak sa pustiť do realizácie. Čím lepšie budete mať všetko premyslené vopred, tým lepší bude výsledok redizajnu a vyhnete sa závažným chybám.

Ak zvažujete redizajn svojho webu a neviete ako na to, kontaktujte nás tu a prekonzultujme to spolu. Máme za sebou desiatky redizajnov, a vieme, ako k tomuto procesu pristupovať.

Autor článku

author01

Kombinujem skúsenosti z podnikania s marketingovými a dizajnérskymi znalosťami, aby som pomáhal klientom uspieť v online prostredí.