Mám záujem

Ako vyzerá proces, ktorým pre vás tvoríme logá?

Logo má veľký vplyv na to, ako zákazníci vnímajú vašu značku. Prirodzene chcete, aby vaše logo pôsobilo na ľudí čo najlepšie. Kvalitné logo má byť jednoduché, nadčasové, zapamätateľné a vhodné pre váš obor. V tomto článku vám priblížim tvorbu originálneho loga. Lepšie tak pochopíte proces a samotnú podstatu tvorby loga.

Dotazník k logu

Na začiatku si prejdeme s klientom dotazník, pár otázok a odpovedí, aby som čo najlepšie pochopil klientovu predstavu. Pre úspešné logo sú potrebné jasné informácie od klienta. Preskúmam konkurenciu, aby som sa vedel odlíšiť a určím si cieľovú skupinu klienta.

Inšpirácia inými logami a oborom

Inšpirovať sa nie je na škodu a preto sa pri tvorbe loga rád inšpirujem na grafických stránkach (behance.net, dribbble.com) a v odborných knižkách. Sledujem trendy aj keď pri logu treba dbať aj na budúcnosť a na jeho životnosť. Čo je trendy dnes už o rok trendy byť nemusí.

Ako vyzerá proces, ktorým pre vás tvoríme logá?

Prvotné návrhy a skicovanie loga

Vždy začínam skicovaním na papier. Užitočnou technikou je vypísanie si kľúčových slov a brainstormingu. Snažím sa zachytiť čo najviac nápadov, ktoré generujú ďalšie nápady a myšlienky. Logo sa potom presunie do vektorového programu. Tam si ho môžem otáčať, zväčšovať, zmenšovať bez straty kvality a pozrieť sa naň z rôznych uhlov.

Doteraz som pracoval len s čiernym návrhom, aby ma ostatné farby neovplyvňovali. Keď som s tvarom loga spokojný, pokračujem s výberom farieb. Riadim sa psychológiou farieb ktoré v nás vyvolávajú rôzne emócie a taktiež musím brať do úvahy zadanie. Aj vďaka farbám môže byť logo efektívnejšie.

Ani typografiu v logu netreba podceňovať. Písmo sa musí vzájomne dopĺňať, vytvárať harmóniu a rovnováhu s logom. Dbám aj nato, aby bolo logo čitateľné, či už malé alebo veľké. Veľmi dobré si je aj logo otočiť, vtedy nás písmená neovplyvňujú, berieme ich len ako symboly a zistíme tak lepšie či lahodia nášmu oku.

Ako vyzerá proces, ktorým pre vás tvoríme logá?

Spätná väzba na logo a finálne úpravy

Keď som s logom spokojný ukážem ho známym a snažím sa naň dostať feedback. Ocením keď sa naň pozrie ďalší grafik ale aj napríklad potenciálny zákazník klienta. Myslím si, že názory ostatných sú veľmi užitočné.

Nakoniec logo vložím do mockupov aby si ho klient vedel predstaviť v reálnom prostredí. Napríklad ako logo funguje na vizitke, firemnom aute, web stránke ale aj billboarde.

V ideálnom prípade je logo klientom schválené. Zvyčajne však nasledujú drobné úpravy a následne finálny export.

[cta_logo]

Záver

Nezabúdajte si logo uchovať vo všetkých súboroch ktoré vám dáme, aby sním v budúcnosti mohol grafik dobre pracovať. Aj na toto veľmi dobre poslúži logomanuál.

Zdroj obrázkov: Pixabay.com

Autor článku

Jan_Levak_Seduco (1)

Venujem sa web dizajnu a tvorbe vizuálnej identity. Je to práca ktorá ma napĺňa a je zároveň aj mojim hobby. No keď sa nájde čas, tak si rád vybehnem na bicykel do prírody.