Pre klienta sme vypracovali rozsiahly SEO audit a poskytli konzultácie na zlepšenie

Niekoľkostranový hlboký audit pomohol e-shopu s pracovnými odevmi CeHaTex.sk v takmer okamžitom zlepšení pozícií a nárastu návštevnosti. Klientovi sme poskytli taktiež častú konzultáciu akým smerom sa uberať a čo robiť pre ďalší vývoj v SEO a linkbuildingu.

Mám záujem o SEO